Control de les Plagues

Control de plagues

 Tenir un hort sense plagues és l’ideal volgut pels nostres horts. Però aquest objectiu no sempre és fàcil. Els ecosistemes naturals son espais que es troben en equilibri i on difícilment les plagues tenen lloc de forma recorrent. Per això hem d’aconseguir que els horts urbans, tot i ser de dimensions reduïdes, assoleixin també, en la major mesura, aquest equilibri.

 

Per tenir un hort sa, el primer que hem de valorar és que les plantes tinguin els nutrients adequats: l’excés o el dèficit de nutrients o d’aigua potencia l’existència de plagues. Ens podem trobar, per exemple, que un excés de nitrats faci augmentar les colònies de pugó. També cal tenir en compte la ubicació de les plantacions per evitar malalties. Les plantes necessiten unes hores mínimes de sol, compteu cap a unes 6 hores. En espais humits i amb poc sol, la presència de fongs serà més important. Un altre aspecte a destacar és el correcte aireig de les arrels i diversitat de plantes. Tenir hortalisses de diferents espècies i amb les distàncies adequades entre elles ens frenarà la propagació de malalties.

 

Tots aquests aspectes, sumats a l’observació i l’experiència que anem agafant, ens ajudaran a millorar les condicions dels nostres horts urbans. Per tant, la millor manera de tenir un hort sa és sempre la prevenció. Però les malalties, malgrat tot, poden aparèixer. En aquests casos aconsellem utilitzar remeis ecològics que no perjudiquin la fauna present que és beneficiosa. A més a més, les plagues no es fan resistents als productes i no son perjudicials per la nostra salut.

 

Per saber quin tractament és el més adequat en cada tipus de plaga hem de saber destriar què és el que ho provoca (si bé insectes, àcars, fongs, bavoses, o larves, entre d’altres). En aquest sentit, escollirem el tractament més adequat: insecticida, fungicida o acaricida.

 

Hi ha diferents insecticides que ens poden anar bé per tractar una plaga.

-       El sabó fosfòric o potàssic  [vegeu el producte]: Tant el sabó fosfòric com el potàssic son un producte que ens anirà bé per eliminar el pugó, la cotxinilla, la mosca blanca, els trips i l’aranya roja. És un tractament de contacte directe per ofec i com a estovant de la cutícula protectora dels paràsits. A més, aquest producte també ens anirà bé per netejar la melassa de les plantes i, un cop degradat, ens donarà nutrició al sòl. La diferència entre els dos sabons és que el sabó potàssic té un pH de 9,5 i, en canvi, el sabó fosfòric té un pH neutre respectant així el pH del substrat.

-       Purí d’ortiga  [vegeu el producte]: El purí d’ortiga actua com a substància bàsica en la cura de les nostres hortalisses. Té una funció dissuasiva de plagues i, a la vegada, actua com a insecticida, fungicida i com a acaricida, especialment efectiva per arnes, pugó i àcars. El purí d’ortiga  a part de no ser tòxic per a les persones, també ens servirà com a fertilitzant.

-       Bacillus Thuringiensis: Aquest producte és un bacteri que ataca erugues, llimacs i cargols sense afectar la resta de la fauna ni a les persones. Per adquirir-lo per us hortícola, no obstant, es necessita el carnet d’aplicador de fitosanitaris.

Una altra manera d’eliminar els cargols i llimacs és posant cervesa dins un pot lliscant –com el vidre- i enterrar-lo de manera que el coll del pot quedi a la superfície. La cervesa és un producte que atreu cargols i llimacs i, un cop dins, no en podran sortir.

 

Els fongs son éssers diminuts que necessiten humitat per desenvolupar-se. Hi ha diferents tipus de fongs, i tots ells poden perjudicar la planta fins a matar-la. Els més habituals dels horts urbans son l’oïdi i el míldiu, tot i que no son els únics. Els productes que aconsellem, a part del purí d’ortiga que hem comentat, son:

-       Cua de Cavall (equisetum[vegeu el producte]: En forma de purí, la cua de cavall actua com un dels fungicides més utilitzats en agricultura ecològica. Es pot aplicar de forma preventiva un cop a la setmana, sobretot en èpoques plujoses. Aquest és un producte natural que no sols protegeix les plantes de fongs, sinó que les reforça per possibles atacs i, gràcies al silici que aporta, també ajuda al seu creixement.

-       Coure Nordox  [vegeu el producte]: Aquest producte és un fungicida y bactericida a base d’òxid cuprós preventiu per a moltes malalties, en especial el Míldiu. Recomanem començar amb un tractament de cua de cavall i utilitzar el coure en cas que es necessiti un procés més intensiu, ja que el coure és un producte agressiu que pot arribar inclús a cremar algunes fulles.

Els àcars son uns altres animalons que fàcilment poden arribar a ser una plaga per al nostre hort.  Com ja hem indicat anteriorment, tant el sabó fosfòric o el potàssic, com el preparat d’ortiga son productes efectius pel control d’aquestes plagues. A banda d’aquests remeis, també trobem el sofre.

-       Sofre WG  [vegeu el producte]: Aquest producte té un 80% de sofre granulat soluble en aigua. El sofre, a part de ser efectiu contra fongs com l’oïdi o l’oïdipsis, ens serà molt útil a l’hora d’eliminar els àcars, especialment l’aranya roja. S’ha d’aplicar directament a les fulles de les plantes,  sobretot a la part revers que és on s’acumulen els àcars. És millor evitar-ne l’ús continuat, sobretot durant el període floració ja que pot acabar eliminant altres àcars que es troben a les flors que son beneficiosos pel nostre hort i que controlen l’aranya roja.

 

Com a resum, hem de tenir en compte la concentració dels productes, especialment aquells que necessiten diluir-se amb aigua. És important respectar les concentracions d’ús i sobretot respectar la periodicitat que indiqui el fabricant de cada producte.

Tots els comentaris

Deixa un comentari