Esfera Verda és una plataforma que vol donar resposta a una necessitat cada cop més creixent de la societat en el consum d’aliments saludables. I què és més saludable que els cultivem a casa i amb productes sense químics?

 

És en aquest sentit que volem posar a l’abast de tothom els ingredients necessaris per tal que puguem obtenir una alimentació que, a més a més de sana, ens proporcioni la satisfacció de crear el nostre propi aliment.

 

En aquest sentit, el treball conjunt del GREPAEDN, com a part de la Asociación Española de Dietistas-Nutricionistas (AEDN), va definir de forma consensuada la relació entre alimentació i salutsobre una base científica(1) :

 

D’aquesta manera, s’entén com a alimentació saludable aquella que sigui:

·    Satisfactòria: agradable i plaent per als sentits.

·    Suficient: que cobreixi les necessitats d’energia, en funció de les necessitats de les diferents etapes o circumstàncies de la vida.

·    Completa: que contingui tots els nutrients que necessita l’organisme i en quantitats adequades.

·  Equilibrada: amb una major presència d’una àmplia varietat d’aliments frescos i, sobretot, d’origen vegetal, i amb una escassa o nul·la presència tant de begudes alcohòliques com d’aliments amb baixa qualitat nutricional.

·    Harmònica: amb un equilibri proporcional dels macronutrientes que la integren.

·    Segura: sense dosi de contaminants biològics o químics que superin els límits de seguretat establerts per les autoritats competents, o exempta de tòxics o contaminants físics, químics o biològics que puguin resultar nocius per a individus sensibles.

·    Adaptada: que s’adapti a les característiques individuals (situació fisiològica i/o fisiopatològica), socials, culturals i de l’entorn de l’individu.

·    Sostenible: que la seva contribució al canvi climàtic sigui la menor possible i que prioritzi els productes autòctons.

·    Assequible: que permeti la interacció social i la convivència i que sigui viable des del punt de vista econòmic per a l’individu.

 

Tipologies de cultius

No ens volem basar només en oferir taules d’horta i planter per al seu cultiu, sinó que volem demostrar que a casa, en un espai reduït, també podem cultivar per a abastir els nostres menús diaris de manera el més sostenible possible.

Per això mateix, volem oferir quatre formes de cultiu adreçat a complir aquets objectiu:

-         Cultius ecològics: acultius que respectin la terra i el mediambient. 

-         Cultius d’enramar: cultius amb canyes enllaçades que s’assimilin als cultius d’horta de nesprar (mongetes, pèsols, tomàquets...).

-         Cultius de penjar: adreçat a aprofitar el mínim espai per a cultivar plantes que no puguin ser penjats (melons, síndries, carbasses, tomàquets terrers, mongetes terreres, pèsols terrers).

-         Cultius de secà. Un producte pensat per espais amb escassetat d’aigua per al regadiu. Existeix tota una filosofia agrícola al voltant del cultiu gairebé sense aigua que volem incorporar als horts de casa nostra.

 

 I tot això amb productes ecològics per tal que a casa t’arribin productes exempts de pesticides o fertilitzants tòxics o sintètics, ingredients d’omg, o sabors artificials.

-         (1) Definición y características de una alimentación saludable (Asociación Española de Dietistas-Nutricionistas, 2006)[en línia] <http://fedn.es/docs/grep/docs/alimentacion_saludable.pdf>