Filtres actius

14,64 €

3,57 €

15,97 €Tot el tipus d'eines i accesoris per facilitar el cultiu dels nostres horts urbans i en les taules de cultiu. Eines i accessoris de qualitat que ens faciliten la manipulació dels substrats i de les plantes en el procés de cura de la nostra horta urbana.