Model de formulari de desistiment

(Només ha d'emplenar i enviar el present formulari si desitja desistir de l'contracte)

- A l'atenció de MIQUEL MARQUÈS FLÒ _ESFERA VERDA - situat en Avda onze setembre, 137 08208 Sabadell (Barcelona) i mail de contacte [email protected]:

- Per la present li comunico que desisteixo del meu contracte de venda de el següent bé: ________________________

- Comanda el / rebut el __________

- Nom del consumidor i usuari _________________

- Domicili del consumidor i usuari _________________________________

- Signatura del consumidor i usuari o dels consumidors i usuaris (només si el present formulari es presenta en paper)