Quin substrat escollim?

Quin substrat escollim?

El substrat és un element clau pel bon desenvolupament de les plantes i també per evitar plagues que les perjudiquin. Un bon substrat ens ha de permetre tenir l’aliment suficient per les plantes, una filtració adequada per tal que l’aigua no s’estanqui i a la vegada resti humida, i un equilibri d’elements per evitar un augment de plagues que poden castigar, i molt, el nostre hort.

 Els substrats per l’hort han de tenir un grau superior de drenatge i de nutrients del que habitualment tenim per les plantes del jardí. És per això que hem de tenir cura d’escollir un substrat adequat per l’hort, no tots els substrats són adequats per plantar les nostres hortalisses.

Hi ha dos elements que ens ajudaran a obtenir un bon substrat. Per una banda tenim la fibra de coco, un material vegetal procedent dels cocoters i que ens dona molta esponjositat a la mescla. I per altra banda tenim la turba, un element procedent de la fossilització de vegetació que ens dona un augment de la capacitat de retenció d’aigua, un aportació de nutrients progressiva i una bona ventilació.  També hi ha altres elements com la vermiculita o la perlita que ens poden ajudar a aconseguir drenatge i ventilació adequada. No obstant, aquests elements han d’estar ben combinats amb un bon suport nutricional i en la seva mesura justa a causa que són elements que tenen una petjada ecològica molt superior a substrats en base a elements de proximitat. En el nostre cas, hem seleccionat el substrat vegetal d’Agroviver ja que la mescla resultant és una combinació prou equilibrada que aporta porositat, ventilació i nutrient a la planta sense abusar de productes externs. Per una banda tenim un 30% de roldó compostat, una matèria provinent de l’escorça del pi que permet l’airejament del sòl, de pes lleuger, que millora el drenatge evitant rapides evaporacions i és un producte que s’obté de boscos propers. El Roldó es combina amb un 30% de turba rossa i un 10% de fibra de coco per d’acabar de donar-li la porositat necessària. Finalment, el 30% restant es composa de restes vegetals compostats que li dona l’aportació necessària de nutrients. Aquesta amalgama d’elements, serà encara millor si la mesclem  amb fems compostat per tal de donar-li una aportació addicional de nutrient. Els fems compostats d’Agroviver son realitzats amb fems de vaca de la regió i roldó de la zona, un producte molt nutritiu i a la vegada amb una petjada ecològica baixa.

Per hortalisses exigents amb els nutrient, com poden ser albergínies, bledes, carbassó, carbassa, la col, la col-i-flor, espinacs, pebrot, cogombre, tomàquet, és molt adequat afegir-hi humus de cucs de terra per acabar aportant un plus de nitrogen que aquests cultius agrairan. En tot cas, la vostra expertesa i l’experiència que aneu adquirint en els vostres cultius, us ajudaran a valorar les quantitats més adients.

Cal tenir en compte que algunes marques de substrats utilitzen els residus de la depuració d’aigües com a component d’aportació de nutrient. No ho recomanem ja que aquests llots incorporen metalls pesants que a la vegada podran ser ingerits quan mengem les hortalisses. És per això que des d’Esfera Verda apostem per substrats i adobs agroecològics com són els d’Agroviver.

Els substrats, per altra banda, es van empobrint al llarg del temps. Per tal de frenar aquest empobriment, una recomanació és combinar hortalisses que es compensin. És a dir, les lleguminoses (mongeta, pèsol, fava,..) fixen nitrogen de l’aire al sòl i recomponen les mancances produïdes per plantes exigents amb nitrogen. No obstant, per hortalisses de llarg cicle -com son les tomaqueres, per exemple- recomanem petites aportacions d’adob que vagin aportant més nutrients durant el cicle de producció.

Tots els comentaris

Deixa un comentari